Tháng 9, khởi công 3 dự án đầu tư công cao tốc Bắc- Nam

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/07/2020 15:08

Theo yêu cầu của Chính phủ,từ tháng 9/2020 sẽ khởi công 03 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam là Mai Sơn- QL45, Vĩnh Hảo- Phan Thiết, Phan Thiết- Dầu Giây.


Screen Shot 2020-07-29 at 2.18.32 PM
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần thuộc dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020.

Nghị quyết nêu rõ thông qua một số đề xuất của Bộ GTVT để triển khai 03 dự án thành phần Mai Sơn - QL 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020. 

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định. Đồng thời, Bộ GTVT cần khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng các dự án thành phần này từ tháng 9 năm 2020, chậm nhất đến cuối năm 2022 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ của Dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận