Thanh Hóa: Phê duyệt 2 điểm đấu nối vào QL10 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 01/08/2023 16:36

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt 2 điểm đấu nối đường nhánh vào QL10 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hóa: Phê duyệt 2 điểm đấu nối trên địa bàn huyện Hoằng Hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự án đường Hoằng Quỳ - Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa đấu nối vào QL10 tại Km220+670. Dự án đường giao thông từ cầu Bút Sơn đi QL10 tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa đấu nối vào QL10 tại Km222+180. 

Cùng đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoằng Hóa làm chủ sử dụng nút giao đấu nối vào QL10 tại Km220+670 và Km222+180 để triển khai thực hiện thủ tục đấu nối theo quy định. Đồng thời tự di chuyển hoặc cải tạo nâng cấp nút giao đấu nối và không được bồi thường, hỗ trợ kinh phí Nhà nước khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; cho sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức thực hiện, hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu nối vào quốc lộ đảm bảo theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận