Thanh tra Bộ GTVT nâng cao sức mạnh bao trùm

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 07/01/2021 06:02

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, Thanh tra Bộ GTVT đã hoàn thành tốt trọng trách quan trọng và cần tiếp tục nâng cao sức mạnh bao trùm toàn ngành.

TVU04761
Hội nghị cán bộ, công chức; Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra Bộ GTVT.

Trọng trách lớn

Ngày 6/1, Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể biểu dương kết quả công tác của Thanh tra Bộ GTVT. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn, Thanh tra Bộ GTVT đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành mọi kế hoạch, nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng biểu dương sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Thanh tra Bộ GTVT, đồng thời khẳng định, đây chính là nền tảng cho sức mạnh của tập thể, nhờ đó đạt được những thách tích được đánh giá cao.

Bộ trưởng cũng bày tỏ, Thanh tra Bộ là nơi xử lý những công việc khó, phức tạp của Bộ GTVT. Trong thời gian qua, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, Thanh tra Bộ đã đảm đương tốt trọng trách quan trọng của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong muốn, trong thời gian tới đây, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đặc biệt là phải mở rộng nội dung thanh tra bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của ngành GTVT như: đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải, đường bộ, đăng kiểm,…

TVU04783
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

“Công tác thanh tra cần phải được triển khai từ sớm. Phải ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời vi phạm ngay từ đầu, thay vì vi phạm rồi mới thanh tra để xử lý”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý, Thanh tra Bộ GTVT cần củng cố “nội lực” của mình, đó là năng lực, trình độ nghiệp vụ của lực lượng. Chất lượng nguồn nhân lực thanh tra chính là yếu tố tạo nên sức mạnh của lực lượng. Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ GTVT phát huy tốt thành thích hiện có về tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Nâng cao sức mạnh

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng khẳng định: “Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song, Thanh tra Bộ đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và tiến độ công việc”.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, các cấp ủy Đảng cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ tập thể cán bộ, công chức, năm 2020, tập thể Thanh tra Bộ đã cơ bản hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và đột xuất, Thanh tra Bộ đã tích cực thực hiện vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

TVU04763
Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT; chủ động rà soát, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ GTVT phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh và có hiệu quả hơn.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về trật tự, ATGT qua đường dây nóng liên tục, kịp thời; cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Bước sang năm 2021 và thời gian tiếp theo, Thanh tra Bộ GTVT sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra. Mục tiêu được xác định là tiếp tục xây dựng lực lượng liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương. Gắn kết hoạt động toàn lực lượng Thanh tra GTVT trên toàn quốc tạo sức mạnh đồng bộ, thống nhất. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng công tác rà soát, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Song hành với đó, Thanh tra Bộ sẽ mở rộng phạm vi, nội dung thanh tra bao trùm toàn bộ các lĩnh vực quản lý của Bộ GTVT, tăng cường tính phòng ngừa, đặc biệt là những lĩnh vực còn thiếu, còn bất cập trong thể chế, chính sách quản lý của nhà nước dễ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Ý kiến của bạn

Bình luận