Thanh tra ngành GTVT nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/01/2018 06:02

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông về công tác Thanh tra ngành GTVT năm 2017.

 

1251555
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 Ngày 13/1, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thanh tra ngành GTVT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hà – Chánh Thanh tra Bộ GTVT khẳng định: “Năm 2017, lực lượng Thanh tra ngành GTVT trên toàn quốc đã có nhiều nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả quan trọng”.

Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành GTVT có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đối với những lĩnh vực nhạy cảm được dư luận và xã hội quan tâm như: Kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; dự án BOT; hoạt động kinh doanh vận tải; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tất cả các lĩnh vực; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ;...

“Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả”, Chánh Thanh tra Lê Thanh Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao thành tích của lực lượng Thanh tra ngành GTVT đã đạt được trong năm 2017. Trong đó, Thứ trưởng biểu dương lực lượng Thanh tra ngành GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của lãnh đạo Bộ GTVT và chính quyền địa phương để xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về GTVT và góp phần tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế TNGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu toàn lực lượng Thanh tra ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trong năm 2018, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ngành GTVT.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Hiện nay, lực lượng Thanh tra còn tồn tại một số khó khăn như lực lượng mỏng, trang thiết bị nghiệp vụ hạn chế, hiệu quả công tác ở một số đơn vị chưa cao,…. Những tồn tại, hạn chế hiện nay cần sớm được khắc phục kiện toàn trong năm 2018”.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan nhằm tối ưu hiệu quả công tác. Trong đó, nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng và ngăn chặn TNGT là nhiệm vụ then chốt nhất. Lực lượng Thanh tra cần tập trung vào thanh tra, kiểm tra  hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ hành lang ATGT, công tác bảo đảm TTATGT,....

aaaaaaaa
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thanh tra ngành GTVT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu lực lượng Thanh tra cần chú tâm đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ, hệ thống thanh tra vững chuyên môn và đồng đều hơn nữa.

Ý kiến của bạn

Bình luận