Thắt chặt quản lý kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/05/2022 15:24

Bộ GTVT đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tăng cường quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.


 

Bộ GTVT đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tăng cường quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.

Bộ GTVT đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tăng cường quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ.

Tại văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký cho biết, cần tăng cường công tác quản lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, người điều khiển xe mô tô 2 bánh để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thực hiện đúng quy định.

Trong đó, gồm: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cùng với đó là pháp luật về an ninh mạng; phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ.

Bộ GTVT cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận