Thay đổi dự kiến ở kỳ thi THPT quốc gia 2020

15/01/2020 05:41

Thí sinh bị đình chỉ thi THPT quốc gia năm 2020 có thể bị hủy luôn kết quả thi, tổ giám sát chấm bài thi trắc nghiệm tăng từ ba lên ít nhất năm người.

thi-sinh-5763-1578972153
Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Giang Huy

Dự thảo lần hai Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 đưa ra nhiều điểm mới nhằm đảm bảo an toàn, tránh gian lận thi cử. 

Thêm trường hợp bị hủy bỏ kết quả thi

Trước đây, thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi khi: có hai bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi theo quy định; viết, vẽ vào tờ giấy thi nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài, dùng bài của người khác để nộp.

Theo dự thảo quy chế năm nay, ngoài những trường hợp trên, thí sinh bị đình chỉ thi cũng sẽ bị hủy bỏ kết quả thi.

Cán bộ trường đại học trực 24/24h để bảo quản đề thi, bài thi

Giống như quy chế năm ngoái, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh phải có công an trực và bảo vệ 24/24h, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải an toàn, chắc chắn, có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng, có công an trực, bảo vệ 24 giờ mỗi ngày.

Điểm mới năm nay là phòng bảo quản đề thi, bài thi phải có một cán bộ của trường đại học, cao đẳng làm nhiệm vụ tại điểm thi (phó trưởng điểm thi hoặc thư ký) trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu giữ tại điểm thi. Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng của cán bộ thuộc trường đại học, cao đẳng được tính kể từ thời điểm kết thúc buổi thi ngày hôm trước đến khi bắt đầu buổi thi thứ nhất của ngày tiếp theo.

Theo quy chế năm 2019, cán bộ của trường đại học, cao đẳng chỉ phải thường trực đêm tại phòng bảo quản đề thi, bài thi.

Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ ở phòng riêng biệt

Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019 quy định việc chấm thi tại mỗi hội đồng thi được thực hiện tại một khu vực, bao gồm nơi chấm thi, chấm kiểm tra, nơi xử lý bài trắc nghiệm và nơi bảo quản bài thi được bố trí gần nhau, có lực lượng bảo vệ 24 giờ mỗi ngày.

Theo dự thảo lần này, việc chấm thi tại mỗi hội đồng phải được thực hiện tại không quá hai khu vực. Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, có công an bảo vệ 24 giờ mỗi ngày. Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau. Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài trắc nghiệm hoặc lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo thực tế.

Tăng số người trong tổ giám sát ban chấm thi trắc nghiệm

Nếu như trước đây, tổ giám sát của ban chấm thi trắc nghiệm chỉ cần ba người thì theo dự thảo, tổ giám sát sẽ tăng lên thành ít nhất năm người. Trong đó, tổ trưởng là lãnh đạo phòng/ban của trường đại học, cao đẳng; bốn thành viên là viên chức trường đại học, cao đẳng và công chức các Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh có bài thi được chấm.

Tổ giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác, có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường, tổ giám sát phải báo cáo trưởng ban để tạm dừng quá trình chấm thi và đề nghị trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục.

Dự thảo lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 10/3.

Ý kiến của bạn

Bình luận