Thay đổi thiết kế một trụ cầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Đường bộ 04/11/2022 15:38

Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trụ T2 cầu vượt nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành từ trụ dẻo gồm 3 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m thành trụ bê tông cốt thép đặt trên hệ cọc.


Thay đổi thiết kế một trụ cầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn - Ảnh 1.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA 2 về việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trụ T2 cầu vượt nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc gói thầu XL3, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA2 và Văn bản 3082 ngày 28/10/2022 của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trụ T2 cầu vượt nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành từ trụ dẻo gồm 3 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m thành trụ bê tông cốt thép đặt trên hệ cọc gồm: 1 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m với cao độ mũi cọc là -44,1m (cọc C1 đã thi công theo thiết kế kỹ thuật được duyệt với cao độ mũi cọc cập nhật theo thực tế thi công) và các cọc ép bê tông cốt thép dự ứng lực PHC D600.

"Tư vấn thiết kế, Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, khả năng chịu lực, an toàn, bền vững lâu dài của công trình đối với phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật được tư vấn thiết kế lựa chọn và đề xuất, Ban QLDA 2 kiểm tra, rà soát và trình Bộ GTVT tại Văn bản 2099 ngày 28/10/2022", Bộ GTVT nêu rõ

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu tổ chức khảo sát địa chất công trình bổ sung để xác định phạm vi hang các-tơ, dự báo các ảnh hưởng của hang các-tơ này đến điều kiện xây dựng, sử dụng công trình và đề xuất các giải pháp bảo vệ công trình (nếu cần thiết).

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trụ T2 cầu vượt nút giao Nghi Sơn - Bãi Trành, trình Cục Quản lý đầu tư xây dựng (cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm (2021 - 2023).
Ý kiến của bạn

Bình luận