Thêm nút giao đấu nối đường nhánh QL1 với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/05/2022 15:14

Tổng cục ĐBVN vừa yêu cầu cải thiện tổ chức giao thông và ATGT ở 2 nút giao QL1 và QL Quản lộ - Phụng Hiệp tỉnh Sóc Trăng.


 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản trả lời Ban QLDA 2 (thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng) về việc đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối đường nhánh với QL1 tại Km2165+500 và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp tại Km50+784(T), tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, về đề xuất lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã tư đấu nối đường nhánh QL1 tại Km2165+500 trên đoạn tuyến QL1 của Ban QLDA2, Tổng cục ĐBVN giao Cục Quản lý đường bộ IV (thuộc Tổng cục ĐBVN) phối hợp với Sở GTVT Sóc Trăng và các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra hiện trạng nút giao; khoảng cách giữa 2 nút giao liền kề có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đến vị trí đề nghị lắp đặt bổ sung nêu trên phù hợp, tình hình giao thông tại khu vực.

Đồng thời cập nhật lưu lượng, tình hình giao thông tại các nút giao,… đánh giá sự cần thiết lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao nêu trên; làm việc, thống nhất với các cơ quan chức năng của địa phương đầu tư xây dựng mở rộng nút giao phù hợp khi lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (trên quốc lộ và đường nhánh); phù hợp hiện trạng đoạn tuyến, phương án tổ chức giao thông tại nút giao bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; kinh phí xây dựng nút giao, quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, đảm bảo ATGT, hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao (nếu đủ tiêu chí lắp đặt) bố trí từ nguồn vốn của địa phương.

Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu Cục QLĐB IV rà soát hồ sơ, hiện trường, thực hiện bước chấp thuận thiết kế kỹ thuật các nút giao đấu nối nêu trên khi đáp ứng yêu cầu và cấp phép thi công theo thẩm quyền. Đặc biệt, Tổng cục ĐBVN lưu ý, thiết kế về kết nối, hoàn trả hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật; bán kính rẽ phải, rẽ trái, độ dốc, tầm nhìn khi xe ra, vào nút; chiều rộng mặt đường, các làn đường khi lắp đặt đèn tín hiệu giao thông phải bảo đảm theo Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 4054-2005 “Đường ô tô - yêu cầu thiết kế”, TCCS 24:2018/TCĐBVN Tiêu chuẩn thiết kế điều khiển giao thông đường bộ bằng đèn tín hiệu,…

Cùng với đó là phải ưu tiên đảm bảo giao thông trên đường quốc lộ, có bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; không bố trí gờ giảm tốc trên đường quốc lộ; bố trí gờ giảm tốc trên đường nhánh; bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng khu vực nút giao, bảo đảm chiếu sáng vào ban đêm,..

“Trong quá trình thi công và khai thác, Cục QLĐB IV phải theo dõi, yêu cầu chủ sử dụng đường nhánh kịp thời khắc phục bất cập về ATGT; phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục theo dõi thời gian phân pha và chu kỳ đèn, điều chỉnh phù hợp lưu lượng giao thông; ưu tiên tín hiệu xanh trên QL1”, Tổng cục ĐBVN yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận