Thêm tuyến vận tải từ Long An lên Tp.HCM

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
31/10/2018 08:48

Tuyến vận tải mới từ bến xe khách Đức Huệ đến bến xe An Sương có cự ly dài 50 km sẽ phục vụ cho người dân đi lại thuận tiện hơn

IMG_1404
Bến xe khách An Sương sẽ có thêm tuyến cố định đi từ Tp.HCM về Long An

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh Long An (Bến xe Đức Huệ) - Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe An Sương) của Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đông Thành, cụ thể như sau: Tên tuyến: Long An đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Bến xe nơi đi: Bến xe khách Đức Huệ, bến xe nơi đến: Bến xe khách An Sương. Tuyến có cự ly dài 50 km, mã số tuyến: 5062.1403B (số thứ tự theo Quy hoạch 4763).  Lưu lượng khai thác: 30 chuyến/tháng (01 chuyến/ngày);

Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư số 14/VBHN-BGTVT ngày 28/12/2015 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Sở GTVT Long An thông báo công khai việc đăng ký tuyến thành công của Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đông Thành trên trang thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị được biết. 

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra văn bản thông báo, đề nghị Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đông Thành nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu gửi về Sở GTVT Long An để được cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định. Hết thời hạn nêu trên, nếu Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đông Thành không nộp hồ sơ theo quy định thì coi như Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đông Thành tự hủy bỏ đăng ký khai thác tuyến nêu trên.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Long An thống nhất điều chỉnh thời gian biểu chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Tân An (Bến xe khách Long An) - Mộc Hóa (Bãi xe Bình Phong Thạnh) theo đề nghị của Hợp tác xã Vận tải Đường Bộ Trung Dũng tại văn bản số 263/CV.TD ngày 22/10/2018, cụ thể:

          - Giờ xuất bến tại Bến xe khách Long An: 15 giờ 30 phút (điều chỉnh từ 13 giờ 30 phút thành 15 giờ 30 phút).

          - Giờ xuất bến tại Bãi xe Bình Phong Thạnh: 10 giờ 30 phút (điều chỉnh từ 08 giờ 00 phút thành 10 giờ 30 phút).

Sở GTVT Long An thông báo Hợp tác xã Vận tải Đường Bộ Trung Dũng được biết và tổ chức thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận