Thi công hầm Hải Vân 2 không làm ảnh hưởng đến hầm Hải Vân 1

Giao thông 24h 31/10/2017 09:11

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT trong văn bản vừa gửi Ban quản lý dự án 85, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả sau khi kiểm tra hiện trường hầm Hải Vân 1 và 2.

 

Thi công hầm Hải Vân 2 không làm ảnh hươ
Hầm tránh nạn Hải Vân (trái) sẽ chính thức thành hầm chính trong tương lai và khi ấy xe qua hầm Hải Vân sẽ lưu thông một chiều - Ảnh: Đ.NAM

Để có  đầy đủ cơ sở khoa học đánh giá các vết nứt của hầm Hải Vân 1 và triển khai thi công hầm Hải Vân 2 đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 85 chỉ đạo nhà đầu tư, tư vấn và các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ trình tự, biện pháp thi công… hầm Hải Vân 2, đảm bảo khi thi công hầm Hải Vân 2 không làm ảnh hưởng đến hầm Hải Vân 1.

Tiếp tục theo dõi các vết nứt của hầm Hải Vân 1 theo đề cương, phương án đã được chấp thuận (dán thạch cao, đặt các thiết bị đo…), lưu đầy đủ số liệu quan trắc theo quy định.

Trường hợp qua theo dõi, quan trắc các vết nứt có diễn biến phức tạp, bất thường phải kịp thời báo cáo Bộ GTVT và các đơn vị có liên quan xem xét, quyết định.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85, nhà đầu tư báo cáo cụ thể quá trình theo dõi, quan trắc và thực tế diễn biến của vết nứt hầm Hải Vân 1 với Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tại các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai thi công hầm Hải Vân 2.

Trước mắt để theo dõi, quan trắc diễn biến các vết nứt hầm Hải Vân 1 được thuận lợi, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư chưa sơn tại các vị trí vết nứt. Công việc này sẽ được thực hiện vào thời gian phù hợp.

Ý kiến của bạn

Bình luận