Thí điểm sử dụng dữ liệu cân của trạm ĐT 741 vào xử lý vi phạm

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 11/08/2023 06:16

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị đưa Trạm kiểm tra tải trọng xe trên ĐT 741 (tỉnh Bình Dương) vào hoạt động thí điểm theo hướng sử dụng dữ liệu cân từ phần mềm của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên ĐT 741 để thí điểm xử phạt vi phạm hành chính.


Thí điểm sử dụng dữ liệu cân của trạm ĐT 741 vào xử lý vi phạm - Ảnh 1.

Cân điện tử đặt trên ĐT 741 tỉnh Bình Dương

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị đưa Trạm kiểm tra tải trọng xe trên ĐT 741 (tỉnh Bình Dương) vào hoạt động thí điểm theo hướng sử dụng dữ liệu cân từ phần mềm của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên ĐT 741 để thí điểm xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành GTVT.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo quy định tại Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 của Bộ GTVT và các quy định khác có liên quan.

Trước đó, Sở GTVT Bình Dương đã có đề xuất dùng dữ liệu cân từ thiết bị cân đặt trên ĐT 741 để xử lý đối với những phương tiện vi phạm về tải trọng khi lưu thông trên tuyến đường này.

Ý kiến của bạn

Bình luận