Thiệt hại hơn 26 tỷ đồng các quốc lộ Bắc miền Trung do mưa lũ

Tác giả: Lê Đức

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 10/10/2020 07:25

Thống kê ban đầu của Cục QLĐB II, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho các tuyến quốc lộ Bắc miền Trung.


MT mua lon
Mưa lớn làm một số tuyến QL bị ngập sâu trong nước

 Ông Nguyên Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục QLĐB II cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn từ ngày 06/10 đến ngày 09/9 trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã gây thiệt hại trên các quốc lộ do Cục QLĐB II quản lý.  Tính đến 21h ngày 9/10, thiệt hại ban đầu ước tính trên 26 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Quốc lộ 1: đoạn qua tỉnh Quảng Bình nước ngập nước mặt đường sâu trung bình 30cm: tại Km681+500, hiện tại Công ty CPQL&XD ĐB 494, Chi cục QLĐB II.4 phối hợp các lực lượng chức năng của địa phương bố trí biển báo, rào chắn,... hai đầu vị trí bị ngập để phân luồng đảm ATGT.

Đoạn qua tỉnh Quảng Trị, ngập nước mặt đường sâu trung bình 20cm: tại Km738+720-Km738+880 (nước đã rút). Ngập nước mặt đường sâu 0.4-0.7m từ Km755+100-Km755+600 QL.1 (BOT Trường Thịnh), thời gian ngập từ 10h ngày 8/10/2020 (nước đã rút từ 22h50’ ngày 08/10, đã thông xe bình thường).

Đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lũ đã làm hư hỏng 1 bộ biển báo, 27 cây xanh đổ ngang đường, sạt lở 3m taluy âm. Các vị trí ngập nước mặt đường từ lúc 8h30 ngày 09/10: Km830+00-Km830+050 (P); Km829+300-Km829+450; Km830+520-Km830+570 (P); Km831+300-Km831+400; Km831+950-Km831+980 (P) ngập sâu 10-15cm; Km834+100-Km834+150 (P); Km837+100-Km837+150 (P) : ngập sâu trung bình 20cm.

Đoạn tuyến tránh TP.Huế: có 21m đất đá lấp toàn cộ rãnh rọc, sạt lở ta luy dương 115m khối. Kinh phí khắc phục ước tính khoảng 50 triệu

Quốc lộ 8: Sạt lở taluy âm gờ chắn bánh: 06 vị trí  tại Km72+050, Km78+250, Km78+250, Km79+219, Km79+510, Km83+260. Kinh phí khắc phục ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng

Quốc lộ 9: Tại tuyến chính đất, đá sụt ta luy dương 5000m3/40 vị trí, trong đó 02 vị trí tắc đường tại Km47+500 và Km50+200 (thông xe lúc 10h ngày 08/10/2020). Riêng vị trí Km50+200, lúc 09h50’ ngày 09/10/2020 tiếp tục sạt lở taluy dương gây tắc đường trở lại, thông xe lúc 14h cùng ngày. Sụt lở taluy âm 120m/05 điểm (không ách tắc giao thông): Km45+720 (T): 41m; Km52+200 (T): 42m; Km54+110 (T): 11m xói vào mặt đường nhựa 1,2m; Km54+200 (T): 16m ( 8m xói vào mặt đường nhựa 1m) và Km61+500 (T): 10m. Nước ngập nước mặt đường sâu TB khoảng 20-30cm tại 05 đoạn (nước đã rút lúc 16h30’ ngày 08/10/2020): Km14+200, Km15+00, Km16+470-Km16+490, Km20+350-Km20+450, Km28+700-Km28+900 và Km29+700-Km29+900. Bùn lẫn rác lấp rãnh dọc: 800m3/45 vị trí, mặt đường hư hỏng: 3m2/01 vị trí .

QL9 tránh Bắc: Nước ngập mặt đường sâu khoảng 20-30cm tại các đoạn: Km3+820-Km4+200 (nước đã rút lúc 22h00’ ngày 08/10/2020);  Km4+400-Km4+900, Km5+400-Km5+850 và Km5+900-Km6+100 (nước đã rút lúc 16h30’ ngày 08/10/2020). Kinh phí khắc phục ước tính 10 tỷ 500 triệu đồng.

Quốc lộ 49: Các vị trí ngập lụt: Km3+200-Km3+300, Km3+500-Km3+700,  Km10+350-Km10+500: ngập sâu khoảng 50-70cm (đã bố trí biển báo, rào chắn hai đầu vị trí ngập để đảm bảo lưu thông từ 9h00 ngày 09/10); các đoạn Km5+450-Km5+550, Km20+700-Km20+950 ngập sâu 15cm từ 8h30 ngày 09/10/2020. Đất đá sụt lở ta luy dương: khoảng 2730 m3/23 vị trí. Đất đá sụt lở taluy dương gây tắc đường tại Km76+380 (vị trí này Cục đã bàn giao cho Ban QLDA 4 thi công Dự án xử lý điểm sụt trượt ta luy dương theo thỏa thuận ngày 31/7/2020), đơn vị thi công đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực tập trung hót dọn, đã thông xe lúc 10h30 ngày 08/10).

Sụt lở taluy âm: 16m/ 02 vị trí (Km47+215-Km47+223 và Km75+570-Km75+578. Đất đá tràn mặt đường: 839m3/04 vị trí. 36 cây đổ ngang đường, hư hỏng 12 mét rãnh dọc, đất đá vùi lấp 516 mét dãnh dọc. Kinh phí khắc phục khoảng 350 triệu đồng.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (Km1047+300 -Km1085+105): Đất đá sạt lở taluy dương: 30m3; rãnh dọc hư hỏng 25m, 22 cây đổ. Kinh phí khắc phục ước tính 50 triệu đồng.

Đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây): Đoạn qua tỉnh Quảng Bình: nước ngập sâu 0,3-1m gây tắc giao thông tại các vị trí Km15+400; Km16+250 (hiện đang ngập), Công ty CP 483, Chi cục QLĐB II.4 phối hợp các lực lượng chức năng của địa phương bố trí biển báo, rào chắn,... hai đầu vị trí bị ngập để phân luồng đảm ATGT. Đất đá sụt lở ta luy dương 1.610m3 tại 12 vị trí (trong đó tại vị trí Km89+300 đã thông xe vào 16h ngày 08/10/2020; vị trí Km186+800 đã thông xe vào 7h ngày 09/10/2020). Bùn đất bồi lấp rãnh thoát nước: 1.120m3 tại 20 vị trí, 70 biển báo hư hỏng, 220m hộ lan bị hỏng… Kinh phí thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng.

Đoạn qua tỉnh Quảng Trị: Đất, đá sạt lở mái ta luy dương: 9500m3/101 vị trí; trong đó có 04 vị trí tắc đường, cụ thể tại: Km251+400, Km266+500, Km268+900 và Km272+100 (đã thông xe lúc 13 giờ ngày 08/10/2020); 06 vị trí tắc đường tại Km254+850, Km255+200, Km255+255, Km255+400, Km256+200 và Km264+500. Sụt lở ta luy âm: 65m/02 vị trí (tại Km254+950 (P) dài 50m, thông xe 1/2 mặt đường) và Km256+400 (P) dài 15m (xói vào nền đường 1,5m; sát mép mặt đường BTN).  Bùn lẫn rác bồi lấp rãnh dọc: 1.200m3/90 vị trí. Kinh phí thiệt hại khoảng 7,5 tỷ đồng.

Đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế:  Các vị trí đất tràn mặt đường 588m3/13 vị trí và ngập nước sâu TB 20cm (hiện nay nước đã rút): Km315+150-Km315+180, Km342+050-Km342+150 (T), Km343+350-Km343+450 (T), Km344+050-Km344+150 (T), Km344+650-Km344+750 (T), Km345+150-Km345+250 (T), Km343+850-Km343+950 (T), Km344+850-Km344+950 (T). Đất đá sụt lở ta luy dương khoảng 2.623 m3/23 vị trí (03 vị trí tắc giao thông gồm: Km315+180, Km389+850 và Km392+050, trong đó điểm Km389+850 đã bàn giao cho Ban QLDA 4 thi công dự án xử lý điểm sụt trượt taluy dương). Hiện nay 02 vị trí đã  thông xe: Km315+180 và Km392+050; Đất đá lấp rãnh dọc: 625 m/31 vị trí. Đất đá lấp cống: 5m3 /01 cống. Cầu A Moong bị hư hỏng (Km399+076): xói hỏng chân khay, hàm ếch 1/4 tứ nón mố Bắc (trái tuyến). Kinh phí khắc phục khoảng 500 triệu đồng. 

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hoài, hiện trên địa bàn Cục quản lý thời tiết vẫn đang mưa to, công tác kiểm đếm thống kê khối lượng vẫn đang được tiến hành và để khắc phục và đảm bảo giao thông, Cục QLĐB II đã chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, các Chi cục QLĐB II.4, II.5, II.6 phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương, CSGT bố trí biển báo, rào chắn,... tại hai đầu các vị trí ngập nước, sạt lở taluy dương, taluy âm gây tắc giao thông để phân luồng ĐBGT cho các phương tiện tham gia giao thông; khẩn trương hót dọn, khơi thông cống rãnh, dập vá ổ gà bằng vật liệu tạm, chặt bỏ cây đổ thời để đảm bảo giao thông; các tuyến đến thời điểm báo cáo, tình hình giao thông thông suốt.

Ý kiến của bạn

Bình luận