Thiết kế, chế tạo thử nghiệm rô-bốt phục vụ kiểm tra két nước dằn tàu biển

Diễn đàn khoa học 26/12/2020 05:53

Công tác kiểm tra két nước dằn trên tàu biển là công việc quan trọng, được thực hiện định kỳ theo các quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) [3], quốc gia tàu mang cờ [4] và các yêu cầu của kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng (PMS) được xây dựng riêng cho các tàu.


 

PGS. TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG; TS. NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
PGS. TS. TRẦN NGỌC TÚ; ThS. TỪ MẠNH CHIẾN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Mô hình kiến trúc hệ thống

 

Công tác kiểm tra két nước dằn trên tàu biển là công việc quan trọng, được thực hiện định kỳ theo các quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) [3], quốc gia tàu mang cờ [4] và các yêu cầu của kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng (PMS) được xây dựng riêng cho các tàu. Việc thực hiện kiểm tra két nước dằn luôn tiềm ẩn các rủi ro và nguy cơ có thể dẫn đến các tai nạn, sự cố gây thương vong cho người thực hiện. Do đó, sử dụng rô-bốt để thay thế con người kiểm tra két nước dằn tàu sẽ tránh được các tai nạn, rủi ro đối với người thực hiện và tiết kiệm được thời gian, nhân lực khi thực hiện việc kiểm tra két nước dằn.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận