Thiết kế hệ thống chẩn đoán lỗi cho mô hình hệ thống điều khiển điện tử của máy công trình D6R

Diễn đàn khoa học 31/10/2020 17:19

Trên các máy dùng trong thi công công trình giao thông hiện nay, các hệ thống cơ khí, thủy lực được điều khiển điện tử (ĐKĐT) ngày càng sử dụng phổ biến.


 

ThS. Bùi Quốc Thịnh; ThS. TRẦN MINH ĐỨC; ThS. Trần Văn Hiệu
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW1
ThS. LÊ HOÀNG LONG; ThS. LƯU TUẤN HẢI
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

DT

Sơ đồ hệ thống được ĐKĐT

 

Trên các máy dùng trong thi công công trình giao thông hiện nay, các hệ thống cơ khí, thủy lực được điều khiển điện tử (ĐKĐT) ngày càng sử dụng phổ biến. Các trường nghề thường phải xây dựng mô hình các hệ thống có ĐKĐT trên để phục vụ giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành. Chức năng chẩn đoán lỗi là một chức năng rất quan trọng trong các hệ thống có ĐKĐT, tuy nhiên nhiều mô hình hệ thống dùng trong dạy nghề hiện nay không thực hiện được chức năng này. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống chẩn đoán lỗi cho mô hình hệ thống ĐKĐT của máy ủi D6R (Caterpillar, Mỹ), một loại máy thi công xây dựng đường bộ được sử dụng nhiều ở Việt Nam hiện nay. Thiết kế này hoàn toàn có thể áp dụng để chẩn đoán lỗi cho mô hình các hệ thống được ĐKĐT trong các máy thi công khác. 

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận