Thiếu lái và thừa lái và làm thế nào để khắc phục?

Lái xe an toàn 24/09/2019 08:25

Hiện tượng thừa lái, thiếu lái luôn xảy ra trong các khúc cua và mức độ nghiêm trọng của nó tùy thuộc vào kỹ năng điều khiển và khả năng làm chủ tốc độ của người lái.


thua-lai-1111
Ý kiến của bạn

Bình luận