Thông tin chính thức về dự án mở rộng tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 10/05/2024 10:54

Sở GTVT Hà Nội vừa chính thức thông tin về dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

Thông tin chính thức về dự án mở rộng tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy- Ảnh 1.

Khu vực dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

Ngày 9/5, Sở GTVT Hà Nội có văn bản thông tin về dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2 đoạn từ Láng đến Cầu Giấy.

Theo Sở GTVT Hà Nội, trong thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông có đăng tải nội dung thông tin liên quan đến việc Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án công trình giao thông trên địa bàn Thành phố, trong đó có dự án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2 đoạn từ Ngã tư Sở đến cầu Giấy (đoạn đi trùng với đường Láng hiện có).

Sở GTVT Hà Nội cho biết, liên quan đến dự án trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 5677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư (lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) dự án và các thông tin hiện nay mới chỉ là nghiên cứu sơ bộ ban đầu.

Đây là dự án đầu tư quan trọng, phức tạp, có tác động lớn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Phương án đầu tư, quy mô đầu tư cụ thể của dự án sẽ được đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, đánh giá đề xuất các phương án khác nhau đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn phương án tối ưu.

"Trong mọi trường hợp, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) dự án sẽ phải được thông qua Hội đồng thẩm định và được HĐND thành phố thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện", Sở GTVT thông tin và cho biết, sau khi hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư (hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án) được lập, trình thẩm định và phê duyệt, Sở GTVT sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về quy mô, định hướng đầu tư dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận