Không niêm yết thông tin trên ô tô tải có bị xử phạt?

Không niêm yết thông tin trên ô tô tải có bị xử phạt?

Đối với trường hợp điều khiển xe ô tô tải tham giao thông không niêm yết các thông tin trên thì bị xử phạt về lỗi không niêm yết thông tin

Bạn đọc