Thông tư quy định về kiểm tra tàu biển

19/09/2018 06:04

Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển.

 

doanh220653243

Thông tư gồm 3 Chương, 21 Điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra tàu biển nước ngoài hoạt động trong vùng nước cảng biển Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2018.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận