Thu phí trạm thu phí BOT QL1, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu từ 30/12

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/12/2016 06:41

Tổng cục ĐBVN đề nghị Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu, Cục QLĐB IV thực hiện tốt việc triển khai thu phí tại trạm thu phí BOT QL1 tỉnh Bạc Liêu từ 0giờ 00 phút ngày 30/12.

Bạc Liêu
Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu, Cục QLĐB IV sẽ triển khai thu phí tại trạm thu phí BOT QL1 tỉnh Bạc Liêu từ 0giờ 00 phút ngày 30/12/2016. (Ảnh nguồn internet)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị lực lượng lao động, vé thu phí, tài sản, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thu phí; tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí về thời gian bắt đầu thu phí, mức phí, đối tượng thu, đối tượng miễn phí...

Xây dựng phương án tổ chức thu, phương án chống ùn tắc, triển khai việc phát vé, thanh toán phí nhanh gọn, phối hợp với chính quyền địa phương nơi đặt trạm thu phí và các cơ quan chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị chức năng khác để hỗ trợ hướng dẫn giao thông, đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thu phí, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn (24/24)

Tổ chức các điểm bán vé, phương thức bán vé tháng, vé quý hợp lý, nhanh gọn để tránh ún tắc tại khu vực trạm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ phương tiện và người tham gia giao thông.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo tình hình thu phí và doanh thu thu phí; tình hình giao thông, lưu lượng xe, các thông số đầu vào liên quan đến phương án tài chính dự án và các nội dung liên quan đến quản lý, bảo trì công trình dự án theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và hợp đồng dự án về Tổng cục ĐBVN theo đúng quy định.

Cùng với đó, Cục QLĐB IV thực hiện giám sát dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía bắc thành phố Bạc Liêu (Km 2169+056- Km 2178+126) và xử lý một số đoạn ngập nước trên Quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT theo đúng quy định tại Quyết định số 445/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN và các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý.

Được biết, Bộ GTVT cho phép Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu được tổ chức thu phí từ 0h 00 phút ngày 30/12/2016 theo Quyết định số 4146/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2016 của Bộ GTVT về việc thu phí  tại trạm thu phí Km 2171+200 Quốc lộ1 tỉnh Bạc Liêu để hoàn vốn cho dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía bắc thành phố Bạc Liêu (Km 2169+056- Km 2178+126) và xử lý một số đoạn ngập nước trên Quốc lộ 1 tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT.

Ý kiến của bạn

Bình luận