Thu phí trở lại tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 13/09/2021 06:00

Sau 14 ngày tạm dừng, ngày 11/9/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thu phí trở lại đối với các phương tiện khi đi qua Trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và Trạm thu phí Quảng Ngãi tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

IMG_20210911_110035
Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việc thu phí trở lại được thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý đường bộ III về việc tiếp tục thu phí Trạm Bắc Quảng Ngãi và Quảng Ngãi và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, và Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi… thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày kể từ 12h ngày 28/8/2021… 

Như vậy, đến 12h ngày 11/9/2021, Trạm Bắc Quảng Ngãi (Km123+700), trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và Trạm Quảng Ngãi (Km129+500), trên địa bàn huyện Tư Nghĩa nằm ngoài vùng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16 nên đủ điều kiện để tiến hành thu phí trở lại.

Sau khi Trạm Bắc Quảng Ngãi và Trạm Quảng Ngãi tiếp tục thu phí, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ Trạm Phong Thử đến nút giao xe ra; tiếp tục được miễn phí chặng Túy Loan – Phong Thử ở cả hai chiều.

Trước đó, từ 12h ngày 28/8/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tạm dừng thu phí tại Trạm Bắc Quảng Ngãi và Trạm Quảng Ngãi (là 2 trạm cuối tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, trừ Trạm Túy Loan, công tác thu phí tại 6/7 trạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được nối lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận