Thủ tục đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động có gì mới?

Giao thông 24h 08/01/2020 05:21

Bộ GTVT vừa công bố bổ sung TTHC về việc cấp lại Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động.


 

tthc-phadotaubien-1578300095-width1023height599
TTHC quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động dựa trên cơ sở Nghị định số 82/2019 quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng mới được Chính phủ ban hành - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2304 công bố thủ tục hành chính (TTHC) được bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

Liên quan đến thủ tục cấp lại Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động, theo quy định mới, chủ cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị xin cấp lại Quyết định đến Cục Hàng hải VN. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị cấp lại Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động và văn bản liên quan đến nội dung thay đổi. Việc nộp hồ sơ sẽ không mất phí, lệ phí.

“Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải thẩm định và báo cáo Bộ GTVT về kết quả thẩm định hồ sơ. Chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cục Hàng hải, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. Trường hợp không chấp thuận, Bộ sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do”, văn bản nêu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu điều kiện để nộp TTHC trên là các cơ sở phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố: có cầu cảng, luồng hàng hải được công bố theo quy định; Có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường; Có nhân lực, quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; Có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận