Thủ tướng chỉ thị nhanh chóng giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Giao thông 24h 23/03/2019 10:13

Thủ tướng khẳng định như vậy trong chỉ thị vừa ban hành về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020


 

cao-toc-tp-hcm-trung-luong-1553259034410336376531
Đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương một trong những đoạn đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đầu tư - Ảnh: CHÍ QUỐC

Để dự án hoàn thành vào năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội, Thủ tướng chỉ đạo cần tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Trong đó, công tác GPMB là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định đến tiến độ dự án.

Vì vậy, về công tác GPMB, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra và chỉ đạo chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các cơ quan chức năng thực hiện cung cấp đủ, kịp thời các tài liệu cần thiết và tiến độ thực hiện dự án cũng như kế hoạch phân bổ vốn cho công tác GPMB; tổ chức triển khai ngay công tác cắm mốc GPMB, mốc lộ giới theo hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB được phê duyệt (cuối quý I, đầu quý II -2019).

Các bộ, ngành trung ương khẩn trương thống nhất phương án giao vốn để các địa phương thực hiện công tác đền bù, GPMB, báo cáo Thủ tướng theo quy định. Các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan phối hợp với các địa phương di dời các công trình trong phạm vi GPMB đáp ứng tiến độ GPMB và kịp thởi xử lý các vấn đề khác có liên quan.

UBND các tỉnh nơi có dự án đi qua huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất.

Các địa phương cũng được giao khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư, chỉ đạo triển khai các thủ tục về thu hồi đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về việc đảm bảo cung cấp vật liệu phục vụ dự án, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối họp với Bộ Tài nguyên và môi trường đề xuất cụ thể về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ thi công dự án, trên tinh thần giảm thủ tục nhưng đảm bảo đúng quy định pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận