Thúc đẩy triển khai Hiệp định Vận chuyển hành khách, hàng hóa qua biên giới

Tác giả: Vụ HTQT - Bộ GTVT

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 21/12/2019 05:27

Nhận lời mời của Bộ Giao thông công chính Campuchia, Đoàn công tác của Bộ GTVT Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp GMS lần thứ 3 tổ chức tại Phnôm Pênh.


Thúc đẩy triển khai Hiệp định Vận chuyển hành khác
Trưởng đoàn các nước GMS và đại diện ngân hàng ADB tại Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã thảo luận nhằm thúc đẩy việc triển khai Hiệp định Vận chuyển hành khách và hàng hóa qua biên giới (CBTA). Hiện nay, 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông đã tích cực triển khai việc thực hiện Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” như: cấp giấy phép vận tải qua biên giới cho các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa của các doanh nghiệp hoạt động vận tải tại 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông cũng như các giấy tạm nhập tái xuất của Hải quan cho các phương tiện vận tải.

Các Bộ trưởng cũng thống nhất đề nghị Ban Thư ký ngân hàng ADB tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên GMS trong công tác tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tại các cửa khẩu. Đồng thời xem xét các đề xuất của Hội nghị trong việc tổ chức các hội nghị đối thoại gữa các cơ quan QLNN với các công ty vận tải hàng hóa và hành khách tại mỗi quốc gia cũng như một diễn đàn chung GMS tương tự gồm đại biểu của 6 quốc gia thành viên và các công ty vận tải lớn của 6 quốc gia đó trong năm 2020.

Tại Hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, với sự hỗ trợ của Ngân hàng ADB, sự chủ động của Bộ GTVT và tích cực phối hợp của các cơ quan liên quan như Hải quan, Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm”. Bộ GTVT Việt Nam đã phối hợp ADB tổ chức buổi tập huấn, trao đổi, hướng dẫn công tác nghiệp vụ với các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương; Phối hợp ADB tổ chức buổi tập huấn, phổ biến thông tin về hoạt động vận tải GMS quy định tại Bản ghi nhớ "Thu hoạch sớm" cho các doanh nghiệp vận tải của Việt Nam; Bộ GTVT đã cấp Giấy phép vận tải quốc tế GMS cho các phương tiện vận tải và thông báo danh sách này cho Ban Thư ký; đồng thời thông báo cho các cơ quan có liên quan tại Trung ương, địa phương và cửa khẩu đối với các phương tiện của phía Thái Lan đã được cấp phép nêu trên (đến nay mới có Việt Nam và Thái Lan cung cấp danh sách cấp phép phương tiện cho Ban Thư ký để thông báo tới các nước GMS).

Đối với Bản ghi nhớ bổ sung tuyến đường, cặp cửa khẩu vào Nghị định thư số 1, Việt Nam đã hoàn thành thủ tục nội bộ và sẵn sàng ký Bản ghi nhớ này trong thời gian tới.

Việt Nam ủng hộ việc cơ quan Hải quan các nước trao đổi, thống nhất cơ chế hải quan để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trong khu vực tiểu vùng GMS. Thống nhất việc hoàn thành thủ tục nội bộ để ký kết Bản ghi nhớ bổ sung tuyến đường, cửa khẩu vào Nghị định thư số 1; Thống nhất chương trình dự kiến của Nhóm công tác NTFC giai đoạn sắp tới. Việt Nam cũng đề nghị Nhóm công tác NTFC-SOM cần tích cực hơn nữa để việc triển khai hoạt động vận tải trong khu vực GMS đạt được hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới nói riêng và khu vực GMS nói chung.

“Để đạt được một số kết quả như ngày hôm nay, Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Ngân hàng ADB, Chính phủ Australia, Học viện Mekong và các nước GMS đã cùng tích cực phối hợp triển khai”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận