Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT khi thi công QL1 đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang

Tác giả: Khánh Lê

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/07/2023 14:37

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban QLDA, các nhà thầu thực hiện các Dự án sửa chữa bảo trì bố trí đầy đủ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối ATGT, an toàn công trình, chịu trách nhiệm toàn diện nếu để mất ATGT trên QL1 địa bàn huyện Châu Thành.


Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT khi thi công QL1 đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang - Ảnh 1.

Đoạn đường đang thi công qua địa bàn huyện Châu Thành

Trước đề nghị của Công an tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục các bất cập, bảo đảm an toàn giao thông khi thi công sửa chữa bảo trì trên QL1 địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu QLĐB IV chủ trì rà soát, kiểm tra hiện trường, Giấy phép thi công đã cấp và yêu cầu Ban QLDA, các nhà thầu thực hiện các Dự án sửa chữa bảo trì bố trí đầy đủ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối ATGT, an toàn công trình, chịu trách nhiệm toàn diện nếu để mất ATGT trên QL1 địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang theo phản ánh của Công an tỉnh Tiền Giang mà nguyên nhân do thi công công trình gây ra; phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Đồng thời, Khu QLĐB IV thông tin việc xử lý kiến nghị tới Công an tỉnh Tiền Giang biết, phối hợp. Đề nghị Chi cục Quản lý đầu tư Xây dựng đường bộ rà soát, tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Dự án sửa chữa bảo trì trên đoạn QL1 nêu trên (các Dự án do Chi cục thẩm định, tham mưu phê duyệt) thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT, an toàn công trình khi thi công sửa chữa trên quốc lộ đang khai thác; phối hợp với Khu QLĐB IV triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Trước đó, Công an tỉnh Tiền Giang văn bản phản ánh tuyến QL1 đoạn từ Km 1967 đến Km 1963 (hướng từ Tiền Giang đi Long An), đơn vị thi công sửa chữa mặt đường đang thi công sửa chữa mặt đường và hệ thống cống thoát nước. Tuy nhiên, đơn vị thi công chỉ đặt cảnh báo tạm bằng cọc tiêu và giăng dây phản quang, không gắn đèn cảnh báo… và không thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông đã được duyệt. Đặc biệt đã có 2 vụ TNGT xảy ra làm người điều khiển phương tiện phải vào viện cấp cứu.

Ý kiến của bạn

Bình luận