Tiến trình và thời gian đông kết của bê tông geopolymer

Khoa học - Công nghệ 12/06/2020 06:55

Thời gian đông kết của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép so với bê tông tro bay cốt liệu tự nhiên và bê tông xi măng truyền thống.


ThS. NCS. TRỊNH HOÀNG SƠN

PGS. TS. ĐÀO VĂN ĐÔNG

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC

Trường Đại học Giao thông vận tải

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thời gian đông kết và sự phát triển cường độ theo thời gian của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép (GPCS) so sánh với bê tông geopolymer tro bay cốt liệu tự nhiên (GPC) và bê tông xi măng truyền thống (OPC). Thời gian (bắt đầu; kết thúc) đông kết của GPCS; GPC, OPC không sử dụng phụ gia siêu dẻo và làm chậm ninh kết lần lượt là (8h; 15h), (12h; 43h), (4,5h; 6h) tính từ lúc bắt đầu trộn ướt đến khi cường độ kháng xuyên đạt (3,5MPa; 27,6MPa) tương ứng cho (bắt đầu; kết thúc) đông kết. Quy luật phát triển cường độ nén của GPCS 25, GPCS 30, GPCS 35 có xu hướng tăng đều đặn theo thời gian hoàn toàn tương tự như OPC. Tỷ lệ phát triển cường độ nén khá đều đặn, liên tục. Xu hướng tăng cường độ nén của GPCS sau 28 ngày tuổi còn khá mạnh. Trong ứng xử nén quan sát thấy các dạng phá hoại của GPCS ở tuổi muộn gần giống như các dạng phá hoại tiêu chuẩn đối với bê tông cường độ cao. Trong đó, các vết nứt đi qua bê tông, không phân biệt vùng vữa geopolymer và cốt liệu.

Nội dung bài khoa học tại đây.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận