Tìm cách gỡ khó do Covid-19 cho doanh nghiệp hàng hải

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/03/2020 06:10

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cảng vụ, chi cục hàng hải, hiệp hội liên quan yêu cầu triển khai giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19.


1576834689-banner2
Ảnh minh họa.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, Cục yêu cầu các cảng vụ hàng hải, chi cục hàng hải và các hiệp hội chuyên ngành tiếp tục chủ động cập nhật thông tin, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo hành động, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch; có phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó mọi tình huống, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, các cảng vụ hành hải trực tiếp lấy ý kiến từ các doanh nghiệp, hiệp hội tại khu vực cảng biển, tổng hợp làm cơ sở phân tích, đánh giá những tác động, hạn chế, bất cập do dịch Covid-19 gây ra để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, tổ chức lại và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ phát triển ngành hàng hải sau khi kết thúc dịch.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tập trung vào các nội dung chính như tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mai, thanh toán điện tử, các chính sách tài chính cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch biển và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh; tập trung xử lý vướng mắc về lao động.

Ý kiến của bạn

Bình luận