Tìm phương pháp xác định mức phục vụ của nút giao thông khác mức

Khoa học - Công nghệ 10/06/2020 06:55

Việc đánh giá mức phục của nút giao thông khác mức là rất cần thiết đối với đơn vị quản lý vận hành đường.


 Việc đánh giá mức phục của nút giao thông khác mức là rất cần thiết đối với đơn vị quản lý vận hành đường. Tuy nhiên, cho đến nay ở Việt Nam chưa có phương pháp đánh giá mức phục vụ của loại hình nút giao này. Bài báo đề xuất một phương pháp đánh giá mức phục vụ của nút giao thông khác mức để xem xét áp dụng cho Việt Nam. 

Từ thực tế này Gs.Ts. Đỗ Quốc Cường và Ts.Trần Khắc Dương , Trường Đại học Giao thông vận tải đã dày công  nghiên cứu tìm phuong án để giải quyết vấn đề này. 

Nội dung bài khoa học tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận