Tính ổn định của phương trình vi phân hàm có xung và ứng dụng trong mô hình toán học IH2-VOF để tính sóng tràn qua đê

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 15:57

Bài báo nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân hàm có xung.


ThS. LÊ ĐÀO HẢI AN; PGS. TS. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Kiểm định tương tác sóng với công trình đê ngầm đá đổ

Bài báo nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân hàm có xung. Đây là mô hình toán học được sinh ra từ việc mô hình hóa các quá trình trong thực tế của tự nhiên và kĩ thuật. Phần tiếp theo là áp dụng nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân vào mô hình toán học IH2-VOF để tính sóng tràn qua đê.

Nôi dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận