Tinh toán kết cấu bêtông cốt thép có tiết diện đặc biệt chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn 22TCN272-05

Khoa học - Công nghệ 24/07/2012 15:41

Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu tính toán kết cấu thân trụ cầu có tiết diện đặc thù với bố trí cốt thép cấu tạo và chịu lực đồng thời theo hai phương. The paper presents an analysis of pillar structures with irregular cross-sections, at which structural reinforcement and dual-direction bending compressive reinforcement are arranged.


ThS. PHẠM TUẤN THANH
KS. NGUYỄN MẠNH HÀ
Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 7/2012

Ý kiến của bạn

Bình luận