Tính toán, thiết kế hệ thống truyền động thủy lực để kiểm tra bề mặt dưới cầu

Diễn đàn khoa học 07/09/2021 13:05

Bài báo trình bày các thao tác làm việc của thiết bị phục vụ công tác kiểm tra bề mặt dưới cầu do Việt Nam chế tạo.


 

Untitled

1 - Xe cơ sở; 2 - Cơ cấu giữ ổn định cho bộ công tác; 3 - Hộp kết nối; 4 - Cơ cấu dựng dàn đứng; 5 - Chốt hãm thủy lực; 6 - Dàn đứng; 7 - Móc cẩu; 8 - Cơ cấu quay sàn công tác; 9 - Cơ cấu nâng hạ sàn công tác; 10 - Sàn công tác; 11 - Cơ cấu thu - đẩy sàn kéo dài; 12 - Sàn kéo dài
 Sơ đồ cấu tao của thiết bị

 

 Bài báo trình bày các thao tác làm việc của thiết bị phục vụ công tác kiểm tra bề mặt dưới cầu do Việt Nam chế tạo. Tính toán, thiết kế hệ thống truyền động thủy lực (TĐTL) cho thiết bị và lựa chọn các phần tử thủy lực cho hệ thống.

công trình nghiên cứu của các tác giả: TS. NGUYỄN VĂN THUYÊN,Trường Đại học Giao thông vận tải và ThS. VŨ THỊ PHƯỢNG,Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận