Tính toán và mô phỏng động học cơ cấu máy bào xọc trong công nghiệp

Ứng dụng 31/10/2020 17:15

Cơ cấu đã và đang dần thay thế cho con người trong công nghiệp và các cơ cấu cơ bản đã đặt nền tảng cho sự phát triển của công nghệ cao trên thế giới hiện nay


 

ThS.VŨ THỊ THU TRANG; PGS. TS. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT
Cơ cấu thực tế

Cơ cấu đã và đang dần thay thế cho con người trong công nghiệp và các cơ cấu cơ bản đã đặt nền tảng cho sự phát triển của công nghệ cao trên thế giới hiện nay, ví dụ như sự phát triển của ngành công nghiệp robot. Do đó, phân tích động học của cơ cấu ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng không chỉ với nghiên cứu cơ cấu mà còn là cả dây chuyền sản xuất. Việc nghiên cứu sâu về tính toán và mô phỏng cơ cấu trong phân tích động học, đặc biệt về mặt cơ cấu máy bào xọc - một trong những cơ chế phổ biến nhất trong công nghiệp là một điều đáng quan tâm. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích động học của cơ cấu máy bào xọc đã được nghiên cứu theo các hướng khác nhau. Phương pháp mới nhất là ứng dụng phần mềm (Geogebra) cho phép không chỉ mô phỏng chuyển động của cơ chế mà còn xác định chuyển vị, vận tốc, gia tốc tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Bên cạnh đó, các giải pháp tính toán và họa đồ cũng được áp dụng để xác minh và so sánh với giải pháp hiện đại. Nghiên cứu này liên quan đến các nguyên tắc chính của hai phương pháp cũng như những lợi ích và hạn chế của các phương pháp được đề cập. Các tham số đầu vào tương tự được thực hiện và kết quả cuối cùng được so sánh. 

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận