Tổ chức phân luồng lại giao thông thủy qua cầu Trung Hà

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/06/2024 05:47

Cục Đường bộ VN thống nhất tổ chức phân luồng giao thông đường thủy khoang thông thuyền qua cầu Trung Hà nhằm bảo đảm ATGT.


Tổ chức phân luồng lại giao thông thủy qua cầu Trung Hà- Ảnh 1.

Sửa chữa cầu Trung Hà

Để đảm bảo an toàn công trình cầu Trung Hà, Cục Đường bộ VN thống nhất điều chỉnh khoang thông thuyền từ nhịp N6 (giữa Trụ T5 ÷ T6) sang nhịp N7 (giữa Trụ T6 ÷ T7) đảm bảo cấp kỹ thuật cấp III, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5664:2009 phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. Trường hợp, luồng đường thủy nội địa (bố trí giữa Trụ T6 ÷ T7) chưa đảm bảo cấp kỹ thuật thì tổ chức nạo vét luồng, tránh việc phân luồng đường thủy nội địa vào các khoang có bề rộng khoảng 20 m của các nhịp có chiều dài 33 m từ Trụ T8 đến Trụ 12, cầu Trung Hà.

Về phương án đảm bảo ATGT đường thủy nội địa phục vụ thi công sửa chữa cầu Trung Hà tại Km64+639 QL32, Cục Đường bộ VN đề nghị Chi Cục đường thủy nội địa khu vực I phối hợp với Sở GTVT Phú Thọ trong công tác phân luồng, triển khai phương án đảm bảo giao thông (rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường thủy,v,v…) hướng dẫn các phương tiện đi qua khoang thông thuyền nhịp N7. Đồng thời thông báo thông tin luồng đường thủy nội địa, cấm toàn bộ các phương tiện giao thông thủy lưu thông trong phạm vi từ nhịp N8 đến N12 (từ Trụ T7 đến Trụ T12) do không được thiết kế cho việc lưu thông đường thủy và không có trụ chống va. Sau khi lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, trường hợp các phương tiện đường thủy không chấp hành theo sự chỉ dẫn, uy hiếp an toàn công trình thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án phân luồng, đảm bảo giao thông thủy theo phương án trên và có văn bản đề nghị với Chi Cục đường thủy Nội địa khu vực I phối hợp để tổ chức thực hiện đảm bảo giao thông luồng đường thủy nội địa tại cầu Trung Hà theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận