Tokyo MOU ban hành hướng dẫn kiểm tra tàu biển trong mùa dịch COVID-19

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/03/2020 16:06

Ban thư ký Tổ chức kiểm tra nhà nước cảng biển Châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo MOU) đã ban hành một số hướng dẫn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với ngành hàng hải.


anh123
Kiểm tra thân nhiệt thủy thủ 

Theo đó, với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với ngành hàng hải, đặc biệt là trong việc thực thi các công ước quốc tế có Việt Nam là thành viên về lao động hàng hải, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển, Tokyo MOU đã ban hành các hướng dẫn, cụ thể như: xử lý đối với các trường hợp kéo dài thời gian làm việc trên tàu của thuyền viên; tạm hoãn việc đăng kiểm hoặc kiểm tra; kéo dài thời hạn của các Giấy chứng nhận trên tàu biển hoạt động thương mại và một số nội dung khác.

Được biết, các hướng dẫn nêu trên đã được chuẩn bị dựa trên cơ sở xem xét từng trường hợp của các chính quyền cảng có liên quan. Theo đó, các chính quyền cảng có quyền yêu cầu người khai thác/chủ tàu/thuyền trưởng đưa ra bằng chứng về việc tuân thủ các giải pháp để giải quyết tình huống do dịch COVID-19 gây ra. Dựa trên các bằng chứng này, chính quyền cảng có thể chấp thuận cho việc kéo dài thời gian làm việc của thuyền viên trên tàu biển, chấp thuận việc gia hạn thời hạn giấy chứng nhận hoặc việc chậm trễ trong lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn (không quá 03 tháng).

Căn cứ nội dung thông báo của Tokyo MOU, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải tổ chức nghiên cứu các hướng dẫn và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý Nhà nước về hàng hải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tokyo MOU để xem xét, sửa đổi hướng dẫn phù hợp theo sự chuyển biến của tình hình dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn

Bình luận