Tôn vinh 104 điển hình tiên tiến ngành GTVT

Tác giả: Thuỳ Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/08/2020 14:31

Sáng 20/8, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020).


z2034725806883_93baa2d0465a520b1f633c10319c679b
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đánh giá trong 5 năm qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn GTVT VN triển khai đã tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, phát động, tổ chức các phong trào thi đua đa dạng và phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành. 

Các phong trào thi đua trong 5 năm năm qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các hình thức cao của Nhà nước và Chính phủ, nhiều cá nhân trong toàn ngành đã được tặng thưởng Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN, Bộ GTVT và Bằng khen của Công đoàn Ngành, toàn ngành đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng, nhiều cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, nhiều thành tích xuất sắc được tham dự chương trình “Vinh quang Việt Nam”. Đây thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của ngành nhân rộng, học tập và noi theo. 

z2034726021871_6606c1e360527864e5c6545945e22d78
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Công đoàn GTVT VN trong công tác tổ chức các phong trào thi đua và những thành tích của cán bộ, CNVCLĐ đã đạt được trong 5 năm qua; đặc biệt là sự đóng góp, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT. Để tiếp tục phát huy thành quả này, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm. Trong đó tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

z2034725975015_92cf8b780fd92e8c83f9f91098fbacd0
Lãnh đạo Bộ GTVT và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng, tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, gắn kết với các hoạt động thi đua lao động sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực. Thực hiện tốt phong trào “Văn hóa giao thông” và hưởng ứng lời kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”…

“Các đơn vị cần tập trung đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong ngành; phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng đặc thù trong từng lĩnh vực một cách thiết thực làm cho thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ, tham gia quản lý thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động”, Thứ trưởng cho biết.

z2034726038880_b1522c4c9b8f08da3656632651097b48

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhận rộng điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng đăng ký thi đua gắn liền với nhiệm vụ đơn vị, xây dựng kế hoạch thi đua, kế hoạch trong công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề ngay từ đầu năm.

z2034725462199_8842b8498812d3e94369c075934a3c52
Chị Lại Hồng Phương, gương điển hình tiên tiến của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được tuyên dương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị này, 104 điển hình tiên tiến là CNVCLĐ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 tại các đơn vị thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam được biểu dương, tôn vinh.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, hàng năm, Bộ trưởng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã phát động toàn thể CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong toàn ngành hăng hái tích cực thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra. 

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng xác định trong công tác thi đua với phương châm toàn ngành. Đó là luôn đề cao trách nhiệm; Luôn đoàn kết, sáng tạo: Luôn dám nghĩ, dám làm.

Nổi bật trong giai đoạn qua là các phong trào thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn” (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ); Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào xây dựng và phát triển Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam...

Ý kiến của bạn

Bình luận