Tổng công ty Thăng Long phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Tác giả: Bảo Châu

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 23/02/2024 14:22

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Tổng công ty Thăng Long tập trung nhân sự, máy móc lên công trường dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6/2025.


Tổng công ty Thăng Long phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong- Ảnh 1.

Tổng công ty Thăng Long tập trung tối đa nhân lực, thiết bị máy móc triển khai thi công các hạng mục

Theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Ban Điều hành dự án cao Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Tổng công ty Thăng Long, với phạm vi thi công từ km0+000 - km4+560 dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, bao gồm tuyến chính nút giao tuyến nối QL1A và xây dựng 6 cầu. Thời gian qua, nhà thầu đã huy động 200 kỹ sư nhân công, 130 đầu máy thiết bị, vượt quá số lượng so với kế hoạch ban đầu được Ban Quản lý dự án 7 và tư vấn giám sát yêu cầu.

Cho đến nay, phần đường đã nhận được đủ điều kiện thi công với tổng chiều dài 4,2 km, từ km0+300 - km4+560; hiện nhà thầu đã hoàn thành 5,2/5,4 km đường công vụ, bao gồm đường công vụ trong nút giao đạt 98%; đào đất không thích hợp 33.003/37.216 m3 đạt 89%; đào đất đá nền đường 682.730/993.7480 m3 đạt 69%; đắp nền K95 được 369.372/548.233 m3 đạt 67%.

Về phần cầu đã nhận mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công các cầu nút giao và cầu km1+177 tuyến chính. Tuy nhiên, cầu km0+200 đang vướng mặt bằng trụ M1 trụ T3. Tại vị trí cầu km0+200, nhà thầu đang thi công mố, trụ T4, T5, T6, T7, M2 đã hoàn thành 47/86 cọc khoan nhồi, hoàn thành kết cấu phần dưới các trụ T4, T5, T7, bệ mố M2; hoàn thành 18/56 dầm super T; đang thi công lắp đặt gối cầu, dự kiến lao lắp đến hết ngày 28/2/2024 hoàn thành 21/56 dầm SuperT. Cầu km1+177 đã đúc 19/34 phiến dầm bản; cầu km1+140 (Nút giao) hoàn thiện bản mặt cầu; cầu km0+250 (Nút giao) thi công thân mố M1 đạt 1/5, thân trụ T1, thân mố M2 đã thi công xong; cầu km0+190 (Nút giao) thi công xong thân mố M1, thân trụ T1 đã thi công xong, thân mố M2 được 3/5, xong xà mũ trụ T1, đúc được 3/7 phiến dầm I24; cầu km2+030 (Nút giao) thi công thân mố M1 đạt 2/3, xong xà mũ trụ T1, thân mố M2 đã thi công xong, hoàn thành lao lắp dầm.

"Đối với hầm chui dân sinh đã triển khai thi công 2/2 hầm; hầm chui dân sinh km3+692 gồm 2 đốt đã thi công lắp dựng thép đáy 2 đốt, đang lắp dựng ván khuôn đáy đoạn 1. Cống các loại đã đủ điều kiện thi công 26/28 cống, hiện đang triển khai thi công 14 cống; các cống còn lại chưa triển khai do sẽ thi công luân chuyển; cống km1+812, cống km2+023, cống km2+445 đã thi công xong; cống km4+352 đang đắp vật liệu chọn lọc, cống km2+923 và km4+505 đang thi công bê tông lót, cống km3+716 cống tròn km3+560 đang thi công. Tường chắn 18 đoạn, đã thi công đáy được 13 đoạn, đang thi công đáy và ghép ván khuôn thành đoạn 1", ông Tùng cho biết.

Tổng công ty Thăng Long phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong- Ảnh 2.

Nhà thầu đang chuẩn bị lao lắp dầm cầu km0+200

Dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài 48,25 km, gồm các hạng mục chủ yếu: Xây dựng 48,05 km đường cao tốc; 5 nút giao liên thông; 32 công trình cầu; 1 công trình hầm đường bộ dài 1.020 m; 46 hầm chui; 12 km đường gom... Dự án có tổng mức đầu tư 10.773,606 tỷ đồng (chi phí xây lắp, thiết bị là 7.861,097 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 1.325,912 tỷ đồng). Dự án được khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2025.

Dự án có 2 gói thầu xây lắp, Gói thầu XL01 thi công đoạn tuyến km0 - km24 do Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 thi công. Trong đó, Tổng công ty Thăng Long thi công từ km0+000 - km4+560 với giá trị 789,3 tỷ đồng.

Cho đến nay, Tổng công ty Thăng Long thi công được giá trị sản lượng khoảng 230,8/789,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29,2% giá trị hợp đồng; đạt 230,8/181,8 tỷ đồng so với kế hoạch thi công ban đầu được chủ đầu tư phê duyệt, vượt 26% kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư đã giải ngân được 322,96 tỷ đồng, bao gồm tạm ứng 20% hợp đồng và thanh toán 12 đợt của phần khối lượng xây lắp hoàn thành là 196,55 tỷ đồng, giải ngân đạt tỷ lệ 41% giá trị hợp đồng, dự kiến trong tháng 2/2024 thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành 10,6 tỷ đồng.

Để triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch chủ đầu tư đề ra, thời gian tới đây, Tổng công ty Thăng Long tập trung tối đa nhân sự, thiết bị máy móc triển khai thi công các hạng mục mố M2 cầu km0+200 và kết cấu dưới tại 4 cầu nút giao và cầu km1+177, tiến hành sản xuất dầm I, dầm bản; làm đường sàng dầm superT, dự kiến lao lắp dầm superT tại cầu km0+200 vào cuối tháng 2/2024.

Bên cạnh đó, nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện các hầm chui, cống hộp, tường chắn đang triển khai, tiến hành đào nền, đào đất, đào phá đá, cũng như tiến hành đắp nền K95 trên phạm vi tuyến chính và nút giao. Nhà thầu tập trung triển khai công tác sản xuất các hạng mục ATGT tại nhà máy. Theo tiến độ hợp đồng với chủ đầu tư là hoàn thành dự án vào ngày 16/12/2025, tuy nhiên nhà thầu đã ký cam kết rút ngắn tiến độ xuống 6 tháng và hoàn thành vào tháng 6/2025.

Tổng công ty Thăng Long phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong- Ảnh 3.

Tổng công ty Thăng Long phấn đấu rút ngắn tiến độ thi công dự án

"Nhằm tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay Tổng công ty Thăng Long đã nhận cơ bản khoảng 99% mặt bằng thi công. Tuy nhiên, vị trí điểm găng tại cầu km0+200 các mố M1, trụ T3 mặt bằng bàn giao chậm (chưa di dời hạ tầng kỹ thuật) nên kế hoạch khoan cọc bị đình trệ ảnh hưởng công tác thi công kết cấu phần dưới ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn gói thầu", ông Tùng cho biết thêm.

Việc điều phối vật liệu giữa 2 dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đã được đồng ý chấp thuận của bộ, ban ngành liên quan. Tuy nhiên, trình tự về việc cấp quyền khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá của tỉnh Phú Yên theo quy trình khá dài (57 ngày) nên cũng ảnh hưởng một phần tiến độ đắp nền đường. Tổng công ty Thăng Long đề nghị Ban Quản lý dự án 7 làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những khó để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu, có thể rút ngắn thời gian thi công của dự án.