TP.HCM thi tuyển nhiều chức danh cấp xã

09/03/2019 05:30

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2019.

1-2_Opt
Ảnh minh họa

Quy chế này áp dụng đối với công chức cấp xã, gồm 7 chức danh: Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo quy định.

Điều đáng chú ý là theo Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM sẽ thực hiện hình thức thi tuyển đối với các chức danh: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

Các chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã (nơi chưa bố trí công an chính quy) sẽ thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận