Trách nhiệm môi trường - một phương diện thiết yếu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:13

Trong bài báo này, tác giả tập trung làm rõ trách nhiệm môi trường với tính cách một phương diện của trách nhiệm xã hội,


 

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT

Ba trụ cột của phát triển bền vững, vai trò của quản lý nhà nước và vai trò của cộng đồng xã hội

Trong bài báo này, tác giả tập trung làm rõ trách nhiệm môi trường với tính cách một phương diện của trách nhiệm xã hội, nó không đơn thuần là trách nhiệm với giới tự nhiên, mà quan trọng hơn, con người phải hành động khôn ngoan để không làm tổn hại đến môi trường vì lợi ích của chính con người và các sinh thể khác.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận