Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định sẽ hoạt động 24/24 giờ

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/12/2021 14:23

Sau một thời gian tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ GTVT hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.


unnamed-4
Ảnh minh hoạ

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ chỉ rõ hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng lưu động và cố định. Theo đó, hoạt động kiểm tra tải trọng trên đường bộ được tiến hành công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính sử dụng kết quả thu được từ Trạm kiểm tra tải trọng xe để phát hiện, xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Dự thảo Thông tư, Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định sẽ hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. Trường hợp vì lý do sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai, Trạm phải tạm ngừng hoạt động, đơn vị trực tiếp quản lý Trạm phải có văn bản (hoặc gửi qua Fax, thư điện tử) báo cáo ngay cho cơ quan quản lý đường bộ trực tiếp quản lý Trạm; thời gian báo cáo không chậm quá 01 ngày kể từ khi Trạm tạm ngừng hoạt động.

Đặc biệt, Dự thảo này cũng quy định rõ về yêu cầu nghiệp vụ của người trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe. Cụ thể, người vận hành phải nắm vững chế độ quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Trạm kiểm tra tải trọng xe; Được tập huấn về quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Trạm kiểm tra tải trọng xe và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan.

Ngoài yêu cầu nghiệp vụ, Dự thảo Thông tư chỉ rõ trách nhiệm của người trực tiếp vận hành Trạm. Theo đó, người vận hành Trạm quản lý, vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Chuyển kết quả thu được từ Trạm kiểm tra tải trọng xe cho cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để đánh giá tác động của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn đường bộ, xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu trên Phiếu cân kiểm tra tải trọng xe so với kết quả thu được từ Trạm kiểm tra tải trọng xe khi cung cấp cho cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân có liên quan đến kết quả thu được từ Trạm kiểm tra tải trọng xe được giao vận hành...

Ý kiến của bạn

Bình luận