Trên 50 tỷ đồng sửa chữa QL 7 và QL45

Đường bộ 21/03/2023 12:24

Bộ GTVT chấp thuận cho Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa 17 điểm sạt lở và 1,17km hư hỏng mặt đường trên QL7 và QL 45


Trên 50 tỷ đồng sửa chữa QL 7 và QL45 - Ảnh 1.

Sạt lở gây ách tắc giao thông

Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc việc sửa chữa đột xuất 17 điểm sạt lở taluy, các vị trí hư hỏng trên QL.7 và 1,17 Km bị hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước trên QL 45 với tổng kinh phí dự kiến trên 50 tỷ đồng.

Đối với các danh mục hư hỏng trên QL.1 và QL.9, Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 41/2021/TTBGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT) để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, danh mục công trình được Bộ GTVT chấp thuận rà soát nội dung công việc, giải pháp sửa chữa, kinh phí trước khi thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định; tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) làm cơ sở trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận