Triển khai thu phí tự động không dừng đồng thời với giám sát, quản lý

Giao thông 24h 22/05/2019 06:56

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng.

 

Anh VETC
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả trạm BOT phải thu phí tự động không dừng 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Dự án thu phí tự động không dừng đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (BOO giai đoạn 1) với 23 trạm/132 làn ban đầu.

Đến nay, sau khi được phê duyệt bổ sung  với tổng 44 trạm/605 làn; đã vận hành 23 làn, tổng số các làn phải lắp đặt là 490 làn, trong đó Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) lắp đặt 97 làn; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các Nhà đầu tư BOT lắp đặt 393 làn.

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng, tiến độ triển khai của Công ty VETC khó đảm bảo do vẫn chưa được Ngân hàng cung cấp tín dụng. Bộ đã chấp thuận chủ trương cho VEC thuê đơn vị cung cấp hệ thống thu phí tự động không dừng, tuy nhiên VEC vẫn chưa báo cáo phương án nên tiến độ lắp đặt của một số tuyến cao tốc khó đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2019 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg).

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ và Nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ của Dự án thu phí tự động không dừng; đặc biệt là Nhà đầu tư phải đảm bảo năng lực tài chính, nhân sự để triển khai dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng yêu cầu bên cạnh tạo thuận lợi cho người dân, hệ thống thu phí tự động không dừng phải chứng tỏ được sự công khai, minh bạch để người dân, tổ chức, đơn vị cùng giám sát.

Thứ trưởng lưu ý tăng cường công tác quản lý tại các trạm, cùng với việc thực hiện thu phí tự động không dừng yêu cầu phải sớm triển khai đề án kiểm soát, triển khai kết nối và đồng thời với công tác quản lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận