Trình tự việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

28/06/2018 15:59

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

 

Trình tự việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển
Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ biển, vùng triều bãi cát, đầm phá và các rạn san hô. Hàm lượng dầu trong nước tăng cao, các màng dầu làm giảm khả năng trao đổi ôxy giữa không khí và nước, làm giảm oxy trong nước. Dầu thấm vào cát, bùn ở ven biển có thể ảnh hưởng trong một thời gian rất dài. Dầu bám vào đất, kè đá, các bờ đảo làm mất mỹ quan, gây mùi khó chịu. Ngoài ra, do dầu trôi nổi làm hỏng máy móc, thiết bị khai thác tài nguyên và vận chuyển đường thủy…

Ngày nay, sự cố tràn dầu xảy ra trên biển ngày càng gia tăng do các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, dầu khí, vận tải biển và giao thông đường thủy tăng cao. Trong khi đó, các văn bản hướng dẫn khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn chưa có. Giai đoạn ứng phó sự cố tràn dầu trên biển đã thu gom, xử lý hầu hết dầu trên biển, tuy nhiên, còn một lượng lớn dầu còn tồn đọng trong môi trường dưới dạng váng nhỏ, kết tủa và xâm nhập vào môi trường qua lan truyền làm ảnh hưởng tới môi trường trầm tích, môi trường nước và các loài sinh vật trong hệ sinh thái biển. Việc khắc phục ô nhiễm môi trường do dầu tràn là việc làm quan trọng làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và làm khôi phục lại môi trường như ban đầu, do đó việc xây dựng Thông tư quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển là việc làm cần thiết và cấp bách.

Dự thảo Thông tư  nêu rõ các nguyên tắc chung của việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển cũng như các trình tự thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Một là, việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải được tiến hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến sự cố tràn dầu; huy động được các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Hai là, việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải sử dụng các thông tin, dữ liệu của quá trình ứng phó sự cố tràn dầu trên biển và các thông tin, dữ liệu điều tra, khảo sát bổ sung, cập nhật.

Ba là, hạn chế việc sử dụng chất phân tán, các hoạt chất làm lắng đọng dầu trong nước khi thực hiện khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Bốn là, bảo đảm chất lượng môi trường biển đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành sau khi khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Theo dự thảo, trình tự thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển bao gồm: 1- Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển; 2- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển; 3- Thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển; 4- Đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận