Từ 1/7, đấu giá biển số xe ôtô được thực hiện như thế nào?

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
Xã hội 29/06/2023 10:25

Từ ngày 1/7, Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển xe ôtô chính thức có hiệu lực, cách thức thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ôtô được Bộ Công an quy định cụ thể.

Bộ Công an quy định cách thức thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ô tô - Ảnh 1.

Nghị định 39 quy định, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá; phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá (ảnh mang tính chất minh hoạ)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, các thông tin về quy chế, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được công khai ít nhất 30 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá.

Nghị định quy định rõ, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá; phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho từng phiên đấu giá.

Danh sách biển số xe ô tô đấu giá được Bộ Công an chuyển cho tổ chức đấu giá tài sản, thông báo công khai, kế hoạch tổ chức trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản...

Đối với người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Sau khi lựa chọn biển số đưa ra đấu giá, người tham gia nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá.

Sau đó, người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá.

Theo nghị định, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Người trúng đấu giá sẽ được Bộ Công an gửi thông báo kết quả vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại đăng ký tại tài khoản ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Trước khi hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, người trúng đấu giá chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô mà phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải gửi đề nghị gia hạn bằng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an.

Nghị định cũng quy định, Bộ Công an phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá về số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan.