Từ 1/7, nhà xe được lựa chọn giờ xuất bến

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/06/2021 16:25

Theo đó, từ ngày 1/7, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định "biểu đồ" chạy xe theo tuyến đã công bố được toàn quyền lựa chọn giờ xuất bến và thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại các thời điểm chưa có đơn vị khai thác trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến


 

DSCF3409
Các nhà xe được lựa chọn giờ xuất bến (ảnh minh họa)

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Bộ Giao thông vận tải đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và triển khai có hiệu quả các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức đưa vào sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định kể từ ngày 01/7 tại địa chỉ https://tuyenvantai.mt.gov.vn.

Theo đó, từ ngày  1/7, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định "biểu đồ" chạy xe theo tuyến đã công bố được toàn quyền lựa chọn giờ xuất bến và thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại các thời điểm chưa có đơn vị khai thác trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến (không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Toàn bộ quá trình lựa chọn tuyến đăng ký khai thác, lựa chọn giờ biểu đồ, nộp hồ sơ đăng ký, theo dõi tiến trình của hồ sơ, nhận kết quả của đơn vị kinh doanh vận tải và quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ chuyên môn tại các Sở Giao thông vận tải được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm theo đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.Để có thể đưa phần mềm vào áp dụng từ ngày 01/7 theo đúng tiến độ quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, trong hơn một năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao thông vận tải đã khẩn trương triển khai nhiều nội dung với một khối lượng công việc rất lớn, đã hoàn thành việc cập nhật và số hóa trên 10.000 tuyến vận tải hành khách cố định trên toàn quốc; chỉ đạo và hỗ trợ 63 Sở Giao thông vận tải cập nhật biểu đồ chạy xe của toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Cùng với việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp từ năm 2018 đối với các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô, việc đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tiếp tục là bước chuyển đổi số mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc đổi mới toàn diện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, phù hợp với thực tế; thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí và tạo sự thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Đồng thời, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ý kiến của bạn

Bình luận