Từ 13/1, dừng thu phí BOT QL51

Tác giả: Hoàng Long

saosaosaosaosao
Đường bộ 10/01/2023 07:06

Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam về việc dừng thu phí đối với dự án Đầu tư xây dựng và mở rộng QL51 đoạn Km0-Km73+600


Từ 13/1, dừng thu phí tại trạm BOT QL51 - Ảnh 1.

Trạm thu phí QL 51 sẽ dừng thu phí từ 7h ngày 13/1 tới đây

Ngày 9/1, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Công ty) và yêu cầu tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Km0+900 – Km73+600 theo hình thức Hợp đồng BOT vào thời điểm 07 giờ 00 phút ngày 13 tháng 01 năm 2023. 

Theo đó Công ty có trách nhiệm thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí;  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí;  Báo cáo số thu theo ngày gửi về Cục Đường bộ Việt Nam; Có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định...

Đồng thời tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí, có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình Dự án; Hoàn thiện hồ sơ chuyển giao tài sản theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1642/CĐBVN-TC ngày 06/12/2022 về hồ sơ xác lập quyền sở hữu toàn dân công trình Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn  từ Km0+900÷Km73+600 theo hình thức Hợp đồng BOT, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí  trước ngày 20/01/2023...

Từ 13/1, dừng thu phí tại trạm BOT QL51 - Ảnh 2.

Mật độ phương tiện trên QL51 luôn cao

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn từ Km0+900 đến Km73+600, đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình  thức Hợp đồng BOT (Dự án) được Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ Việt  Nam ký với Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) tại  Hợp đồng số 21/2009/HĐ.BOT-QL51 ngày 12/11/2009.

Trong quá trình thực hiện dự án, một số nội dung dự kiến quy định tại hợp đồng dự án thay đổi (chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng  phân lưu…), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của Dự án. Do đó các Bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng Dự án. Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường  bộ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát hợp đồng Dự án, đàm phán 18 phiên họp với BVEC, Nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn để giải quyết các vướng mắc và đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận. Đến nay, các Bên vẫn chưa thống nhất phương án giải quyết một số nội dungnhư: Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu (8,7%/năm) trong thời gian xây dựng và khai thác; Tính lãi như vốn vay trong giai đoạn xây dựng đối với doanh thu thu phí giai đoạn 2009 – 2015 (375 tỷ đồng); Phương án tính lãi vay đối với các khoản giảm trừ trong giai đoạn khai thác; Thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Trong quá trình đàm phán, Cục Đường bộ Việt Nam (trước đây là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải nội dung đàm phán và kết quả đàm phán. Ngày 07/1/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 168/BGTVT CĐCTVT về việc trả lời văn bản số 73/CĐBVN-TC-KHĐT ngày 05/01/2023 của  Cục Đường bộ Việt Nam về Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn từ  Km0+900 - Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, Bộ Giao thông  vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam quyết định việc tạm dừng, dừng thu phí dự án  theo thẩm quyền. Ngày 09/01/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 136/CĐBVN-TC, báo cáo Bộ Giao thông vận tải về dự kiến tạm dừng thu phí Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn từ Km0+900÷Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT.

Ý kiến của bạn

Bình luận