Tuyến đường nối 4 quốc lộ ở Thanh Hóa được nâng cấp thành Đường tỉnh 507

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 08/11/2023 13:06

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4075 nâng cấp tuyến đường nối QL47, QL47C và QL45 với QL217 thành đường tỉnh (ĐT), điều chỉnh tuyến ĐT516, ĐT516B.

Thanh Hóa: tuyến đường nối 4 quốc lộ được nâng cấp lên đường tỉnh - Ảnh 1.

Tuyến đường nối 4 quốc lộ được nâng cấp lên đường tỉnh tại Thanh Hóa. Ảnh: Minh họa

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường nối Quốc lộ QL47, QL47C, QL45 với QL217 được điều chỉnh lên đường tỉnh bao gồm: 14,66 km thuộc Dự án đường giao thông nối QL217 với QL45, QL47 do Sở GTVT làm chủ đầu tư và 4,179 km thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL45 đi xã Định Tăng do UBND huyện Yên Định quản lý. Tiếp đó là 7,25 km thuộc ĐT516B đoạn Km14+500 - Km21+750. Sau khi được điều chỉnh, tuyến đường này mang số hiệu ĐT507, có chiều dài 26,089 km.

Cùng đó, điều chỉnh 14,5 km ĐT516B đoạn Km0+00-Km14+500 thành ĐT516, tuyến đường ĐT516 sau khi được điều chỉnh tên tuyến đường là Vĩnh Hùng – Kim Tân – Thạch Quảng. Điểm đầu Km0+00 giao QL217 tại Km16+950, thuộc địa phận xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc và điểm cuối tại Km40+700 giao đường Hồ Chí Minh tại Km514+650, thuộc địa phận xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, chiều dài tuyến là 40,7 km.

Tuyến ĐT516B sau khi được điều chỉnh có tên tuyến là Thị trấn Quán Lào - Nông trường Thống Nhất - Phố Châu. Điểm đầu Km0+00 giao QL45 tại Km49+910, thuộc địa phận thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định và điểm cuối Km36+800 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km549+400, thuộc địa phận phố Châu, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, chiều dài tuyến là 36,8 km.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở GTVT quản lý, bảo trì, khai thác tuyến ĐT507 theo quy định, trong đó: Quản lý, bảo trì, khai thác đoạn nối từ QL47C, QL45 với QL217 (20,755 km) kể từ ngày 1/1/2024 (sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng); quản lý, bảo trì, khai thác đoạn QL47, QL47C (5,334 km) sau khi đoạn tuyến hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Đồng thời, Sở GTVT chủ động điều chỉnh các thông tin trên ĐT516 và ĐT516B từ nguồn kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên được phân bổ hàng năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận