Ứng dụng BIM trong xây dựng và quản lý vận hành công trình xây dựng

Ứng dụng 03/11/2020 10:32

Nghiên cứu ứng dụng BIM trong thiết kế mố và trụ cầu theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017

Tác giả: TS. NGUYỄN THẠC QUANG
              Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

6
Mô hình dự án ứng dụng BIM

BIM được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới và chính phủ ở một số nước đã nhận thức được sự cần thiết của việc ứng dụng BIM trong quản lý xây dựng nên đã nhanh chóng thành lập các tổ chức phát triển BIM quốc gia BIM đang được xây dựng tiêu chuẩn và lộ trình ở một số nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Nhật Bản...Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg. Theo lộ trình của Chính phủ thì vào năm 2021, mô hình BIM sẽ trở thành tiêu chuẩn trong các công trình xây dựng, đây là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới trong ngành Xây dựng.

Bài báo đề cập đến nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong thiết kế công trình cầu từ mô hình 3D thông qua ứng dụng của công nghệ BIM (revit, naviswork) phối hợp đa mô hình. Các mô hình rời rạc, phát triển từ nhiều qui luật, nhiều đơn vị, nhiều công cụ khác nhau được tổng hợp, kết hợp lại thành một model thống nhất.

 Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận