Ứng dụng công nghệ hàng không trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, kiểm soát GTVT và an ninh quốc phòng

Tác giả: Nam Cường

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 11/11/2023 09:05

Sáng 11/11, Hội Khoa học và Công nghệ (KHCN) Hàng không Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp ứng dụng công nghệ hàng không vào nông, lâm, ngư nghiệp, kiểm soát GTVT và an ninh quốc phòng”.


Ứng dụng công nghệ hàng không trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, kiểm soát GTVT và an ninh quốc phòng- Ảnh 1.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu thúc đẩy KHCN hàng không phục vụ phát triển các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng

Theo TS. Trần Quang Châu, Hội KHCN Hàng không Việt Nam, hiện nay máy bay không người lái (flycam) hay các thiết bị bay không người lái (Drone, UAV...) đang phát triển nhanh chóng và đa dạng. Các thiết bị này đã được sử dụng rộng rãi và mang lại lợi ích trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Việc ứng dụng KHCN hàng không vào phục vụ các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng là hai nhiệm vụ chiến lược đặt ra ngay từ ngày đầu có ngành Hàng không Việt Nam. Vận tải hàng không sinh ra để phục vụ các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng. Các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng đến lượt mình lại mang đến hiệu quả to lớn và bình an, góp phần thúc đẩy ngành Hàng không phát triển.

Hội thảo nhằm góp phần tìm ra những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN hàng không phục vụ tốt hơn nữa cho các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng. Với 5 chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu và 15 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia hàng không và các ngành liên quan đã bước đầu làm sáng tỏ nhiều điều quan trọng và thiết thực... Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, mong muốn có một sự phát triển ngành Hàng không Việt Nam phục vụ đắc lực các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, y tế... trong thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số.

Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu như: Việc ứng dụng KHCN hàng không vào phục vụ các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng; khắc phục các hạn chế, tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và hệ thống văn bản pháp lý, các định mức kinh tế kỹ thuật hàng không...; tiềm năng phát triển của ngành Hàng không Việt Nam trong việc ứng dụng, phục vụ phát triển các ngành kinh tế quốc dân như: Nông, ngư nghiệp, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, an ninh quốc phòng nhằm hợp tác kết nối trong và ngoài nước để phát triển bền vững ngành Hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.