Ứng dụng mã QR trong điểm danh sinh viên tự động

Diễn đàn khoa học 05/10/2021 15:51

Hiện nay, điện thoại thông minh đang ngày càng được ưa chuộng và trở thành vật dụng khó có thể thiếu đối với đại đa số người dùng, đặc biệt là đối với người dùng ở độ tuổi thanh niên, bao gồm học sinh và sinh viên.


 

ThS. NGUYỄN KIM ANH; TS. HỒ THỊ HƯƠNG THƠM
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled1
Các version của mã QR

 

 

TÓM TẮT: Hiện nay, điện thoại thông minh đang ngày càng được ưa chuộng và trở thành vật dụng khó có thể thiếu đối với đại đa số người dùng, đặc biệt là đối với người dùng ở độ tuổi thanh niên, bao gồm học sinh và sinh viên. Nếu như có thể sử dụng điện thoại thông minh để điểm danh cho sinh viên trong các lớp học thì tốc độ của việc điểm danh sẽ được tăng lên rất nhiều lần, do đó tiết kiệm đáng kể thời gian để dành cho việc giảng bài của giảng viên. Bài báo minh họa việc xây dựng một hệ thống điểm danh tự động dựa trên mã QR, mã này có thể được tạo ra tại bất cứ thời điểm nào trước buổi học và được trưng bày cho sinh viên vào thời điểm điểm danh, sau đó mã được quét bởi các sinh viên tham gia lớp học (thông qua điện thoại di động của họ) để xác nhận sự tham dự của mình.
TỪ KHÓA: Hệ thống điểm danh, điểm danh tự động, mã QR.
ABSTRACT: Currently, smartphones are increasingly popular and become indispensable items for the majority of users, especially for young users, including students. If it is possible to use smartphones to take attendance for students in classes, the speed of taking attendance will be greatly increased, thus significantly saving time to spend on lecture of lecturers. This article illustrates the construction of an automatic attendance system based on QR code, which can be generated at any time before the lesson and displayed to students at the time of attendance, after that the code is scanned by the students participating in the class (via their mobile phones) to confirm their attendance. KEYWORDS: Attendance system, automatic attendance, QR code.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận