Ứng dụng phần mềm Ansys phân tích tương tác của bể chứa nước dưới tác dụng của tải điều hòa có xét đến ảnh hưởng dao động của sóng nước trong bể chứa

Bạn đọc 03/09/2020 15:01

Trong số các hệ thống kiểm soát thụ động, hệ giảm chấn chất lỏng điều chỉnh (TLD) là một thiết bị được nghiên cứu nhiều về các ứng dụng giảm dao động và hiệu quả của nó đã được đánh giá bởi nhiều nhà nghiên cứu.


28-32
Lực lớn nhất trong liên kết lò xo theo phương Ox 

Trong các ứng dụng thực tế, hệ TLD và kết cấu không bao giờ được điều chỉnh hoàn hảo do rất khó đánh giá chính xác tần số tự nhiên của kết cấu, ngoài ra tần số tự nhiên TLD còn phụ thuộc vào biên độ dao động của sóng chất lỏng. Mô hình kết cấu tuyến tính và hoạt động của TLD không phù hợp cho ứng dụng thực tế. Để theo dõi khả năng giảm rung động, đánh giá tình trạng ứng dụng và phát hiện bất lợi của hệ thống kết cấu, cần phải phi tuyến mô hình hóa hệ TLD. Đối với các vị trí đặt TLD trong thực tế, các khoảng trống có sẵn rất hạn chế, đây là lý do hạn chế của hệ TLD tới việc giảm chấn cho kết cấu, do vậy hệ TLD thường được sử dụng hình chữ nhật hoặc hình trụ. Các nghiên cứu chi tiết về bộ giảm chấn điều chỉnh chất lỏng từ khi ra đời cho thấy, TLD là một dạng van điều tiết hiệu quả đã được thực hiện thành công như một thiết bị kiểm soát phản ứng trong các tòa nhà bằng các nghiên cứu số và thực nghiệm. Điều này cũng đã chứng minh rằng, TLD ít tốn kém và không yêu cầu bất kỳ năng lượng bên ngoài nào để hoạt động, thay vì chúng có thể được sử dụng cho các mục đích bổ sung như hồ bơi và chữa cháy, bể dự trữ nước cho sinh hoạt. Tuy nhiên, các TLD đã nghiên cứu có một số thiếu sót và cần được nghiên cứu để áp dụng thực tế hơn trong các tòa nhà. Những thiếu sót này được thảo luận ở nghiên cứu hiện tại có thể được xem xét trong tương lai và tiến hành để sửa đổi thêm và do đó sẽ đạt kết quả tối ưu hóa tốt hơn.

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chi tiết được thực hiện trên phần mềm Ansys và được kiểm chứng lại với cơ sở lý thuyết phân tích dao động chất lỏng biên độ nhỏ của Abramson, H. N [1,2] và Housner, G. W [9,10,11]. Mô hình trên Ansys này được áp dụng để phân tích bài toán tương tác của bể chứa nước dưới tác dụng của tải điều hòa khi có xét đến sự dao động của sóng nước trong bể. Kết quả nghiên cứu sẽ là một đề xuất cho việc tính toán thiết kế cho kết cấu khi sử dụng hệ giảm chấn chất lỏng TLD. Tác giả: ThS. NCS. TRỊNH THỊ HOA - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, PGS. TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH - Trường Đại học Giao thông vận tải, GS. TS. NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG - Trường Đại học Thủy lợi, TS. NGUYỄN THƯỜNG ANH - Đại học Công chính Paris (ESTP Paris).

Nội dung bài khoa học tại đây.

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận