Về dữ liệu tai nạn giao thông Việt Nam của ngành Y tế

30/05/2022 14:43

Trên thế giới, ngoài dữ liệu về TNGT từ nguồn của cơ sở dữ liệu (CSGT) - thường là dữ liệu chính thức - dữ liệu từ các nguồn khác như Y tế và Bảo hiểm cũng rất có giá trị, thường được thu thập và xem xét phân tích nhằm đưa ra kết luận xác đúng về tình hình trật tự, ATGT.


 

Empty

 

Empty
Empty
Empty
Empty

 

Empty

 

Empty

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận